B to B  についてお問い合わせください。

 

   MEDIcollect (Yokosuka Trading Inc.)

   2-13-56 Tsurugaoka, Yokosuka-shi, Kanagawa, 238-0056 Japan

   Tel +81-46-825-0405   Fax +81-46-827-6001   Email: info@hananokuni.com

   Contact person: EIICHI SATO

 

 

 

   Top へ